อนุทิน 103653 - ธีรโสภณ

ธีรโสภณ
ธรรมคำสอนหลวงพ่อพุทธทาส "...จึงระวังตัวเองหลอกตัวเอง เสียหายกว่าผู้อื่นหลอกร้อยเท่าพันเท่า แต่ก็ไม่มีใครระวัง ..."
เขียน 11 Jan 2012 @ 22:13 () แก้ไข 11 Jan 2012 @ 22:17, ()


ความเห็น (0)