อนุทิน 103652 - W.ayutthaya

W.ayutthaya

เพลงเรืออยุธยา (สร้อย) (พี่โอ) พี่ล่องเรือเทียบท่า ณศาลากรุงเก่า มาชะแง้แลเฝ้า(5ให้)เจ้ากัลยา แม่ตาคมผมสลวยแม่ช่างสวยกระจ่างพักตร์ ว่านัยเนตรแม่ยั่วนัก(5ให้)โอ้ยอดชีวา แม่สาวนครศรีพระบุรีกรุงเก่า นัยเนตรยั่วเย้า(5ให้)เป็นหนักหนา ว่าคืนนี้จันทร์กระจ่างแม่น้องนางมาเคียงชิด เป็นกำไรชีวิต(5ให้)โอ้น้องจ๋า (จิ)น้องพี่พายเรือแม่จันทร์เจือมาพายล่อง โถแม่มาเที่ยวท่อง(5ให้)อยุธยา อยุธยาธานีเคยโสภีเป็นกรุงเก่า มีตำนานขานเล่า(5ให้)ว่าสืบมา ด้อยความรู้อย่างพี่ขอนารีชี้แนะ ให้สมที่พี่มาแวะ(5ให้)ว่าเวียนมา (พร้อมกัน) ขอแม่นาฏนารียื่นไมตรีที่มีให้ ไมตรี ไมตรี ไมตรีที่มีให้

                            ความรักเราจะได้ยั่งยืนเอย
เขียน 11 Jan 2012 @ 21:31 ()


ความเห็น (0)