อนุทิน 103650 - panchatan

panchatan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ตถาคตทรงตรัสว่า คฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม ควรได้รับสุขตามกาลตามสมัย สุข ๔ ประการ เป็นไฉน คือ

  • สุขเกิดแต่ความมีทรัพย์ (อัตถิสุข)๑
  • สุขเกิดแต่การจ่ายทรัพย์บริโภค (โภคสุข)๑
  • สุขเกิดแต่ความไม่ต้องเป็นหนี้ (อนฺณสุข)๑
  • สุขเกิดแต่ประกอบการงานที่ปราศจากโทษ (อนวัชชสุข)๑

ตั้งใจไว้อย่างแข็งแรงว่า หลังเกษียณจะไม่เป็นหนี้ใครเด็ดขาด  สามข้อที่เหลือคงแสวงเอาเองได้ไม่น่าจะยากเย็นอะไร วันนี้มีคนมาทำให้ความตั้งใจเสียไป เป็นหนี้ครั้งแรกหลังเกษียณ เป็นหนี้แบบเจ้าหนี้ยัดเยียด แบบลูกหนี้ไม่เต็มใจ  ในที่สุดเป็นก็เป็นวะ

เรื่องเกิดขึ้นเมื่อนั่งรถไปเอาเสื้อผ้าที่ซักไว้กับเจ้าประจำ ค่าซักผ้าทั้งหมดเป็นเงิน ๑๖๐ บาท ควักกระเป๋าดูมีใบย่อยรวมกันแค่ ๑๕๐ บาท   “ขาดไปสิบบาทนะหนู ถ้าลุงจะให้ใบละพัน น่าเกลียดไหมเนี่ยะ”   “อย่าซีเรียสลุง สิบบาท วันหน้ามาใหม่ ค่อยให้หนูก็ได้” เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

เขียน 11 Jan 2012 @ 20:52 () แก้ไข 11 Jan 2012 @ 20:54, ()


ความเห็น (0)