อนุทิน 103641 - พัดศรีเรือง

  ติดต่อ

จัดการเอาให้หลาบนิ กับพวกข้าราชการกร่างๆ
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

ยิ่งมีตำแหน่งเป็นเจ้าคนนายคนยิ่งกร่างหนัก