อนุทิน 103641 - พัดศรีเรือง

จัดการเอาให้หลาบนิ กับพวกข้าราชการกร่างๆ

เขียน 11 Jan 2012 @ 18:55 () แก้ไข 11 Jan 2012 @ 20:41, ()


ความเห็น (1)

ยิ่งมีตำแหน่งเป็นเจ้าคนนายคนยิ่งกร่างหนัก