อนุทิน 103634 - bop

bop
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อวันที่ ๙และ๑๐ ผมและคณะครูนำลูกเสือและเนตรนารีสามัญ จำนวน ๑๐๘ คนไปเข้าค่ายที่อำเภอมวกเหล็ก ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อยู่ห่างจากตัวอำเภอมวกเหล็กราว ๗ กม.ใช้เวลาเข้าค่าย ๒ วัน ๑ คืน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของค่ายทุกท่านที่อำนวยความสะดวกให้คณะของเรา ซึ่งมีอีกสองโรงเรียนที่ร่วมเดินทางไปข้าค่ายครั้งนี้ คือโรงเรียนวัดโชติการาม และโรงเรียนวัดจันทร์ การเข้าค่ายเป็นไปด้วความเรียบร้อย เราออกจากค่ายเมื่อเวลา ๑๐ นาฬิกาเศษ พาลูกเสือและเนตรนารีทั้งหมดไปดูทุ่งทานตะวัน จำนวนทานตะวันเริมลดลงมากแล้ว โดยจอดรถดูดอกทานตะวันบานสพรั่งที่แยกแสยง ผมถามคนแถวนั้นเขาบอกชื่อแยกถูกหรือไม่ผมก็ไม่ทราบครับ จากนั้นก็พาไปศึกษาแหล่งเรียนรู้เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ รับประทานอาหารกลางวันที่บริเวณเขื่อน จนได้เวลาพอสมควรราว ๑๓.๓๐ น. จึงออกเดินทางกลับโรงเรียน ถึงโรงเรียนโดยสวัสดิภาพเวลา ๑๖.๓๐ น. ขอขอบคุณคณะครูที่ร่วมเดินทาง และดูแลการเข้าค่ายจนเสร็จเรียบร้อยไม่มีปัญหาใดๆ ขอบคุณมากครับ และถ้ามีโอกาสที่จะเข้าค่ายลูกเสือหรตือกิจกรรมอื่นๆอีก หวังว่าโรงเรียนทั้งสามโรงเรียนจะได้ร่วมกันอีก สำหรับผมก็คงเกษียณอายุราชการไปแล้วครับ สวัสดีครับ

เขียน 11 Jan 2012 @ 15:50 ()


ความเห็น (0)