อนุทิน 103603 - ธีรโสภณ

ธีรโสภณ
ธรรมะหลับสบาย... ธีรโสภณ "ในหมู่มนุษย์ ผู้ฝึกตนได้แล้วเป็นผู้ประเสริฐ จงมีสติระลึกรู้ทุกลมหายใจด้วยความไม่ประมาทในชีวิตเทอญ"
เขียน 10 Jan 2012 @ 23:31 () แก้ไข 10 Jan 2012 @ 23:33, ()


ความเห็น (0)