อนุทิน 103561 - รีไซเคิลแมน

ธรรมชาติของการระฤก

สิ่งที่มี คือ สิ่งที่เรารู้

สิ่งที่เราไม่รู้ คือ สิ่งที่เราไม่มี

บางสิ่งที่เรามี เรากลับไม่รู้

เพราะว่าเราไม่รู้ ในสิ่งที่เรามี

 

สติ ทำให้เราระฤกรู้ ในสิ่งที่เรามี

ปัญญา ทำให้สิ่งที่เรามี เกิดเป็นความรู้

เขียน 10 Jan 2012 @ 08:41 ()


ความเห็น (0)