อนุทิน 103559 - ผศ. สุพิมล ศรศักดา

  ติดต่อ

วันที่ ๙ มกราคม ๕๕ได้เข้าร่วมประชุมในฐานะเป็นกรรมการดำเนินงาน และกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ ม.มหาจุฬาฯ ที่ประชุมมีพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี เป็นประธาน สาระการประชุมคือการสร้างความเข้าใจ จิตสำนึกในเรื่องประกันแก่บุคลากร งานประกันคือส่วนหนึ่งของงานประจำ ทุกตำแหน่งงานต้องประกันตนเอง

   แม้จะเป็นการศึกษาสงฆ์แผนใหม่ ภายใต่้ระบบการศึกษาไทยที่ใช้งบประมาณรัฐ ก็จำเป็นต้องทำตามระบบอันเป็นที่ยอมรับของสังคมในยุคนั้นๆ  จากนั้นได้เดินชมดูสภาพทั่วไปของม.มหาจุฬาฯ เห็นแต่คราบรอยน้ำตาฟ้า ที่ท่วมทับ 
   ปัจจุบัน ม.มหาจุฬาฯ มีสาขา ๑๐ วิทยาเขต ๗ วิทยาลัยสงฆ์ ๔ ห้องเรียน ทั่วประเทศ
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

  • มาที่วังน้อยหรือที่ท่าพระจันทร์ครับอาจารย์