อนุทิน 103538 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๒๒๒๕ |

ตัดสินใจเลือกใช้อัตชีวประวัติของคุณครู "โกมล คีมทอง" สำหรับสร้างแรงบันดาลใจของความเป็นครูให้กับนักศึกษาครูห้องหนึ่ง รายวิชา "การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา"

ตะกี้เพิ่งค้นหาและเรียบเรียงเนื้อหาเสร็จแล้ว จะได้นักศึกษาได้อ่านและทำการวิเคราะห์ออกมา คงอีกสัก ๒ สัปดาห์ แล้วติดตามผลต่อไป

(รำลึกถึง "ครูโกมล คีมทอง และ ครูรัตนา สกุลไทย" ... ครูเล็ก ๆ ของแผ่นดิน)

ด้วยจิตคารวะ

เขียน 09 Jan 2012 @ 14:26 ()


ความเห็น (0)