อนุทิน #103531

ใจดี ใจครองธรรม อย่าทำให้คนอื่นเศ­ร้า แม้ใจเราเองก็เช่นเดียวก­ัน... ธีรโสภณ
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)