อนุทิน 103523 - พัดศรีเรือง

RT @LyNGinG: นายกฯเรียกประชุม กิตติรัตน์-พิชัย-ปตท.ด่วน แก้ปัญหาม็อบค้านขึ้น NGV ที่ ตึกไทยคู่ฟ้า RT @nikhon_

เขียน 09 Jan 2012 @ 09:55 () แก้ไข 09 Jan 2012 @ 09:57, ()


ความเห็น (0)