อนุทิน 10352 - สิทธิรักษ์

สิทธิรักษ์

ทุกสิ่งในโลกล้วนเปลี่ยนแปลง

แตกขแนงกิ่งก้านไปทั่วถิ่น

บ้างก็สุขบ้างก็ทุกข์ทั่วทั้งสิ้น

ทั้งแผ่นดินล้วนพลิกเปลี่ยนพัฒนา

หนีไม่พ้นแรงหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงได้

ดึงฉุดให้มันหยุดนิ่งไม่ได้หนา

อยู่ที่เรามีเรี่ยวแรงมีศรัทธา

ใฝ่ค้นหาความเป็นจริงสิ่งแท้แม้ยากเย็น   @10342

เขียน 08 Jun 2008 @ 14:09 ()


ความเห็น (0)