อนุทิน 103487 - krutoiting

krutoiting
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

โครงการจัดการความรู้ที่เน้นผู้ป่วยเป็นสำคัญ ผลที่คาดหวังคือผู้ป่วยเป้าหมายสามารถ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ญาติโดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ ด้วยใจ ความต้องการที่แท้จริงของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายคืออะไ และการเข้าถึงข้อมูลเพื่อให้ทีมงานได้ร่วมกันวิเคราะห์ และเสนอ หรือรับแนวทางที่ผู้ป่วยต้องการนำไปปฏิบัติ เราติดตาม ช่วยเหลือ และชี้แนวทาง อีกทั้งพาทำสมาธิ ได้ใช้บทเพลงที่น้องดร.ขจิต ฝอยทอง ส่งมาให้ ช่วยเหลือผู้ป่วยไปได้หลายกลุ่ม อันประกอบด้วยผู้ป่วยนอก ตึกOPD ในเช้าวันศุกร์ วันจันทร์ ทำกิจกรรมโต๊ะกลม และฝึกผู้สนใจทั่วไป วันอังคารเป็นกลุ่มที่ทีมเริ่มทดลอง นำจิตตปัญญาเข้าไปใช้ ในเบื้อต้น เราฝึกให้หายใจ และฝึกระลึกรู้การเคลื่อนไหวของกาย วันพุธ ฝึกให้กลุ่มแม่วัยใส อันที่จริงคือกลุ่มที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร รวมทั้งตั้งครรภ์ด้วยเหตุอื่น ให้ได้สัมผัสสายใยรัก ....อังคารบ่ายเป็นกลุ่มผู้ป่วยไตระยะเริ่มแรก กลุ่มนี้แพทย์ที่รักษาให้ความสนใจมาก และอยากให้ทำทุกวันอังคาร อยุ่ระหว่างการปรับเวลาการทำงานของตัวเองและทดลองทำไปแล้ว 2 ครั้ง ได้ผลที่น่าพอใจ วันพฤหัสบดี ตอนเช้า เป็นกลุ่มให้คีโม พาผู้ป่วยเตรียมใจนำใจให้มีความสงบ สบายๆด้วยสมาธิแบบเคลื่อนไหวมือ และทุกคนจบกิจกรรมแต่ละด้วยการแผ่เมตตา การวัดความดัน ก่อนหลังช่วยให้เห็นความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจน และมีแนวโน้มไปในทางที่ดี ขอเพียงมีกำลังใจ กำลังกายให้ได้ทำสิ่งดีๆไปตราบนานเท่านานจนกว่าความตายจะมาเยือน เพื่อว่าจะได้มีเรื่องดีๆให้ความตายอย่างมีความสุขไม่ติดเวร ติดกรรมผู้ใด

เขียน 08 Jan 2012 @ 18:20 ()


ความเห็น (0)