อนุทิน 103455 - นางสาว ขวัญใจ เลิศฤทธิ์วิมานแมน

ซินเหนียนเห่า ซิน แปลว่า ใหม่ เหนียน แปลว่า ปี เห่า แปลว่า ดี รวมเป็น "สวัสดีปีใหม่"

เขียน 08 Jan 2012 @ 10:56 ()


ความเห็น (0)