อนุทิน 103449 - รีไซเคิลแมน

  ติดต่อ

ต้นทุนสูง รับรองคุณภาพดี  และให้ผลผลิตสูง  (เข้ากระบวนการเพิ่มมูลค่า)

ต้นทุนสูง รับรองคุณภาพดี  แต่ให้ผลผลิตต่ำ (เข้ากระบวนการสร้างคุณค่า)

ต้นทุนต่ำ รับรองคุณภาพดี  และให้ผลผลิตสูง  (เข้ากระบวนการเพิ่มมูลค่า)

ต้นทุนต่ำ รับรองคุณภาพดี  แต่ให้ผลผลิตต่ำ  (เข้ากระบวนการสร้างคุณค่า)

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)