อนุทิน 103449 - รีไซเคิลแมน

ต้นทุนสูง รับรองคุณภาพดี  และให้ผลผลิตสูง  (เข้ากระบวนการเพิ่มมูลค่า)

ต้นทุนสูง รับรองคุณภาพดี  แต่ให้ผลผลิตต่ำ (เข้ากระบวนการสร้างคุณค่า)

ต้นทุนต่ำ รับรองคุณภาพดี  และให้ผลผลิตสูง  (เข้ากระบวนการเพิ่มมูลค่า)

ต้นทุนต่ำ รับรองคุณภาพดี  แต่ให้ผลผลิตต่ำ  (เข้ากระบวนการสร้างคุณค่า)

เขียน 08 Jan 2012 @ 10:29 () แก้ไข 08 Jan 2012 @ 10:41, ()


ความเห็น (0)