อนุทิน 103444 - รีไซเคิลแมน

  • ฉันเดินอยู่กลางท้องไร่ท้องนา...
  • เห็นวัวเดินเป็นกลุ่มไปมา ต้นข้าวเขียวขจี
  • บรรยากาศยามนี้ ทำให้ฉันคำนึงถึงเรื่องเก่าๆ
  • กับโจทย์เดิมๆ ว่าด้วย "การพัฒนา"
  • ต้นทุนภายในตัวของเรา มี 3 ทาง คือ กาย จิตใจ และปัญญา
  • หากจะมองถึงต้นทุนภายนอกออกไปทั้งที่เกิดตามธรรมชาติ และเกิดจากปัญญาของมนุษย์
  • ฉันมองไปรอบๆ พื้นที่ท้องไร่ท้องนาเขียวขจี
  • พร้อมกับตั้งคำถามให้ตัวเองว่า "วันนี้ ฉันใช้ประโยชน์จากต้นทุนเหล่านั้นหรือยัง? ต้นทุนเหล่านั้นมีเพียงพอหรือไม่? และใช้ต้นทุนเหล่านั้นอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด"
เขียน 08 Jan 2012 @ 09:59 () แก้ไข 08 Jan 2012 @ 10:43, ()


ความเห็น (0)