อนุทิน 103420 - นาย ภัทร ภัทรกุลบดินทร์

ผลงานและรางวัล ๑ Best Practice การบริหารการศึกษายอดเยี่ยม จาก สพท สระบุรี เขต ๑

ปี ๒๕๕๒

๒ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น จากสำนักลูกเสือแห่งชาติ ปี ๒๕๕๔ ๓ โรงเรียนประชาธิปไตยดีเด่น จากสำนักนายกรัฐมนตรี ปี ๒๕๕๔ ๔ รางวัลหนึ่งแสนครูดี จาก คุรุสภา ปี ๒๕๕๔

เขียน 07 Jan 2012 @ 21:26 ()


ความเห็น (0)