อนุทิน 103286 - อาจารย์ต้น

เรารูสึกว่าปรัชญาสาย Poststructualist แนว deconstruction ใกล้เคียงกับหลักสุญญตาในพุทธศาสนานิกายเซน หรือสายท่านนาคารชุนมาก

เขียน 06 Jan 2012 @ 21:58 ()


ความเห็น (0)