อนุทิน #103286

เรารูสึกว่าปรัชญาสาย Poststructualist แนว deconstruction ใกล้เคียงกับหลักสุญญตาในพุทธศาสนานิกายเซน หรือสายท่านนาคารชุนมาก

เขียน:

ความเห็น (0)