อนุทิน #103286

  ติดต่อ

เรารูสึกว่าปรัชญาสาย Poststructualist แนว deconstruction ใกล้เคียงกับหลักสุญญตาในพุทธศาสนานิกายเซน หรือสายท่านนาคารชุนมาก

  เขียน:  

ความเห็น (0)