อนุทิน 103274 - bop

bop
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้คณะครูได้ร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระเพล จำนวน ๙ รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๕ ได้นิมนต์พระวัดโคนอน มหาสวัสดิ์ จำนวน ๔ รูป วัดไทร จำนวน ๕ รูป วัดสำโรง ติดงานศพที่ตั้งอยู่ที่วัด จึงไม่สามารับนิมนต์ได้ วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ เจ้าอาวาสมาด้วยตนเอง ผมกราบนิมนต์ท่านด้วยเพราะเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการที่โรงเรียนวัดโคนอน จึงผูกพันกับท่าน กอปร์กับที่ท่านมีเมตตาต่อผมตั้งแต่วันแรกที่ผมไปรับตำแหน่ง ความมีเมตตาของท่านผมมิอาจลืมได้เลย เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๕๔น้ำท่วมมากไม่สามารถไปกราบนมัสการเนื่องในวันเกิดของท่านได้ วันที่ ๑๔ มกราคม ๕๕ ท่านได้รับพัดยศขั้นสูงขึ้น จึงได้แสดงความยินดีกับท่าน และได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานดังกล่าว ขอขอบคุณ ครูทุกท่าน ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนที่ได้บริจาคเงินร่วมทำบุญ ผมได้นำเงินถวายพระไปทั้งหมด ขอได้รับผลบุญนี้ร่วมกันด้วยเทอญ วันนี้ผมสุขใจ ๒ ประการ ๑.ผมได้ทำบุญให้กับโรงเรียน อุทิศส่วนกุศลให้กับครู อาจารย์ที่เคยอยู่ในโรงเรียนนี้และได้ล่วงลับไปแล้ว ๒.ผมได้ร่วมทำบุญกรวดน้ำกับคนที่ผมรักและเห็นทุกคนอิ่มใจยิ้มแย้มแจ่มใส รับประทานอาหารร่วมกันผมไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์ดีๆอย่างนี้จะเกิดมีขึ้นอีกหรือไม่เพราะเวลาของผมที่มีอยู่ ณ ที่นี้ เหลืออีกเพียง ๒๖๘ วันเท่านั้น  จากนี้ไปผมจะเขียน"กว่าจะถึงวันนี้"เล่าเรื่องราวจากเด็กนักเรียนถึงผู้อำนวยการ"ทั้งหมด ๑๐ ครั้ง สวัสดีครับ

เขียน 06 Jan 2012 @ 13:34 () แก้ไข 06 Jan 2012 @ 13:37, ()


ความเห็น (0)