อนุทิน 103264 - ชล บุนนาค

MacBook Pro มันให้ปลั๊กยาวที่มีสายดินมาเพราะงี้นี่เอง มันมีไฟวิ่งผ่านตัวเวลาใช้ด้วย —‘

เขียน 06 Jan 2012 @ 03:29 () แก้ไข 06 Jan 2012 @ 03:33, ()


ความเห็น (0)