อนุทิน 10324 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

ความรู้เก่า: เบาหวาน ทำให้เป็น โรคเหงือก

ความรู้ใหม่: โรคเหงือก ก็ทำให้เป็น เบาหวาน

Vice versa

เขียน 08 Jun 2008 @ 08:54 ()


ความเห็น (0)