อนุทิน 103209 - bop

bop
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้เปิดทำงานวันแรกของปี ๒๕๕๕ ผมจะนำสถิติบางเรื่องมานำเสนอไว้ ณ ที่นี้ในรอบ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ผมขับรถไปทำงาน ไปธุระ ไปเที่ยว สุดแท้แต่จะไป  มีสถิติที่น่าสนใจสำหรับตัวของผม ดังนี้ครับ ตลอดทั้งปีผมขับรถ จำนวน ๔๙,๑๑๗ กิโลเมตร เสียค่าน้ำมัน(ดีเซลล์) ๑๑๗,๒๐๕ บาท ราคาน้ำมันยืนนิ่งสนิทตั้งแต่เดือนมกราคม ๕๔ ราคาลิตรละ ๒๙.๙๙ บาท มาลดราคาเมื่อปลายเดือนสิงหาคม ๕๔ ราคาลิตรละ ๒๖.๙๙ บาท และก็ขึ้นอีกจนปัจจุบันราคาลิตรละ ๒๘.๘๙ บาท ผมจะบันทึกไว้ทุกครั้งที่เติมน้ำมัน จะเห็นว่าผมมีค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวเพียงอย่างเดียว เป็นเงินถึงหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าบาทถ้วน เป็นจำนวนเงินไม่น้อยเลยครับ เฉลี่ย ๑๒ เดือนๆละ ๙,๗๖๗.๐๘ บาท น่าสนใจไหมครับสถิตินี้ สวัสดีปีใหม่ครับ

เขียน 04 Jan 2012 @ 14:28 ()


ความเห็น (0)