อนุทิน 103203 - อาจารย์ต้น

ทำไมการสอนแบบ mastery จึงไม่ประสบผลสำเร็จในเมืองไทย เราว่าน่าจะเป็นเพราะนักเรียนมีเวลาที่เท่าเทียมกันในแต่ละชั่วโมง แต่มีเวลาที่ไม่เท่ากันในความสนใจบทเรียน (ขอแก้ไขหน่อยนะครับ) คือครูไทยไม่สามารถสอนแบบ mastery ได้ เพราะครูไทย มองข้ามลักษณะส่วนบุคคล หรือ Individual Difference ไปเสียสิ้น

เขียน 04 Jan 2012 @ 12:43 () แก้ไข 05 Jan 2012 @ 13:39, ()


ความเห็น (0)