อนุทิน 103199 - พ.แจ่มจำรัส

Time Alone... บางครั้ง...การเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ ก็เกิดจากการได้อยู่กับตัวเอง

เขียน 04 Jan 2012 @ 10:54 ()


ความเห็น (0)