อนุทิน 10318 - wwibul

wwibul

@10303

เมื่อบางคนจากไป เรากลับรู้สึกว่าเขายังมีชีวิตอยู่ ยามนึกถึง เหมือนเพียงการไม่ได้พบปะพูดคุยกัน

เมื่อคนบางจากไป เรากลับรู้สึกว่าสถานที่ไร้ความหมาย การลาจากกลับไม่ใช่การลาจาก

เขียน 08 Jun 2008 @ 08:13 () แก้ไข 08 Jun 2008 @ 08:16, ()


ความเห็น (0)