อนุทิน #10318

@10303

เมื่อบางคนจากไป เรากลับรู้สึกว่าเขายังมีชีวิตอยู่ ยามนึกถึง เหมือนเพียงการไม่ได้พบปะพูดคุยกัน

เมื่อคนบางจากไป เรากลับรู้สึกว่าสถานที่ไร้ความหมาย การลาจากกลับไม่ใช่การลาจาก

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)