อนุทิน 103174 - ธีรโสภณ

ธีรโสภณ
เพราะศิษย์นั้นกตัญญู ศิษย์มีครูจึงเจริญรุ่งเรือง ถึงแม้ว่าท่านอยู่ภพภูมิใดก็ตามจักไม่ลืมบุญคุณครูคนแรกนั้นคือบิดรมารดา... ธีรโสภณ
เขียน 03 Jan 2012 @ 20:32 () แก้ไข 03 Jan 2012 @ 20:33, ()


ความเห็น (0)