อนุทิน #103163

หลายข้อหารือ ดูจะคิดว่า เราเป็นรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทย ซึ่งอาจอนุญาตให้สิทธิในสัญชาติไทยแก่ใครก็ได้ สาธุ ทำได้ก็ดีนะคะ จะแก้ไขหลายปัญหาได้
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)