อนุทิน 103152 - สีตะวัน

สีตะวัน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

1.  ประสบการณ์แห่งรัก

การมีอะไร ๆ ร่วมกัน

  • มนุษย์แต่ละคนต่างมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ไม่เหมือนใคร เราเกิดมาคนเดียว แล้วก็ตายไปคนเดียว แต่ในระหว่างที่มีชีวิตอยู่นี่เอง ที่มนุษย์ ทุกคนมีกิจกรรมสัมพันธ์กันมากมายจนจารึกไม่หมด มีการพึ่งพาอาศัยกัน รู้จักใกล้ชิดสนิทสนมและไว้วางใจกัน
  • ไม่ว่ามนุษย์จะแตกต่างกันเพียงใด แต่มนุษย์ก็มีความสามารถที่จะ "ห่วงใยเอาใจใส่" คนที่มีอะไรที่ไม่เหมือนกันกับเรา
  • รักแท้ประกอบด้วย "ความรู้สึกที่มีร่วมกัน" ทั้งห่วงใยและรักใคร่ผูกพัน โดยที่บุคคลทั้งสอง ผู้ที่ไม่มีอะไรเหมือนกัน ต่างมีให้กันอย่างจริงใจ
  • ความรู้สึกเช่นนี้ เมื่อเริ่มเกิดกับใคร จะเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่คนสองคนจะเจริญเติบโต ทั้งโดยลำพังคนเดียวและร่วมกัน
  • ผู้ใดที่ได้รับความรักอันมั่นคงยั่งยืนนั้น จะเป็นผู้ที่สามารถแสดงออกถึงความรู้สึกของตนเองอย่างอิสระเสรี โดยไม่ต้องประหวั่นกับการถูกปฏิเสธ การถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือการถูกหัวเราะเยาะจากอีกฝ่าย

ข้อควรจำ

ความรักเกิดขึ้นบนพื้นฐานประสบการณ์ที่มีร่วมกัน และการเปิดเผยความรู้สึกให้อีกฝ่ายเข้าใจอย่างตรงไปตรงมา สิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณยอมรับความเป็นตัวของตัวเองของอีกฝ่ายหนึ่ง และได้รับการยอมรับความเป็น "เอกบุคคล" ของคุณเองด้วยในทางกลับกัน

 

"การบริหารความรัก" นายแพทย์อารี เคียฟ เขียน 'พลวัต' แปลเรียบเรียง สนพ. สร้างสรรค์วิชาการ, 2531

"สีตะวัน"..เผยแผ่...^_^

เขียน 03 Jan 2012 @ 07:32 () แก้ไข 03 Jan 2012 @ 07:38, ()


ความเห็น (0)