อนุทิน 10315 - หยั่งราก ฝากใบ

  ติดต่อ

@10153 คุณกวิน มีของฝากจาก...Marie Curie

Nothing in life is to be feared : it is only to be understood.

  เขียน:  

ความเห็น (0)