อนุทิน 10315 - หยั่งราก ฝากใบ

@10153 คุณกวิน มีของฝากจาก...Marie Curie

Nothing in life is to be feared : it is only to be understood.

เขียน 08 Jun 2008 @ 07:59 ()


ความเห็น (0)