อนุทิน 103147 - Archanwell

Archanwell
คนที่เกิดนอกไทยก็อาจมีสัญชาติไทย ถ้ามีพ่อหรือแม่เป็นคนสัญชาติไทย การบอกว่า คนที่เกิดนอกไทยเป็นคนต่างด้าว จึงเป็นการบอกที่ไม่ระมัดระวัง
เขียน 02 Jan 2012 @ 23:55 () แก้ไข 02 Jan 2012 @ 23:57, ()


ความเห็น (0)