อนุทิน #103142

บัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเอื้อการแก้ปัญหาให้คนไร้รัฐ/คนตกหล่นจากทะเบียนราษฎร สื่อผิดจะสร้างความเข้าใจผิดในสาธารณะชนต่อคนไร้รัฐ
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)