อนุทิน 10314 - หยั่งราก ฝากใบ

@10264 อ่านแล้ว ทำให้คิดไปถึง บทที่ 18 เกิดขึ้นเพราะความเสื่อม จากหนังสือ เต๋าเต็กเก็ง

เมื่อสัจธรรมแห่งเต๋าเสื่อมโทรมลง

ความถูกต้องและความดีงามก็เกิดขึ้น

เมื่อความรอบรู้และความเฉลียวฉลาดเกิดขึ้น

ความหน้าไหว้หลังหลอกก็ติดตามมา

เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติทั้งหก

ไม่เป็นไปโดยปรกติสุข

ก็เกิด "บิดาใจดี" และ "บุตรกตัญญู"

เมื่อประเทศชาติตกอยู่ในภาวะยุ่งเหยิง

คุณค่าของขุนนางผู้ภักดีก็เกิดขึ้น

เขียน 08 Jun 2008 @ 07:49 () แก้ไข 08 Jun 2008 @ 07:50, ()


ความเห็น (0)