อนุทิน 103138 - Archanwell

Archanwell
คนถือบัตรบุคคลที่ไม่สถานะทางทะเบียนอาจจะเกิดในหรือนอกไทยก็ได้ เหตุที่ให้บัตรนี้เพราะเป็นไร้รัฐคือไม่ถูกบันทึกในทะเบียนราษฎรของรัฐใดเลยบนโลก
เขียน 02 Jan 2012 @ 22:43 () แก้ไข 02 Jan 2012 @ 22:43, ()


ความเห็น (0)