อนุทิน #103138

คนถือบัตรบุคคลที่ไม่สถานะทางทะเบียนอาจจะเกิดในหรือนอกไทยก็ได้ เหตุที่ให้บัตรนี้เพราะเป็นไร้รัฐคือไม่ถูกบันทึกในทะเบียนราษฎรของรัฐใดเลยบนโลก
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)