อนุทิน 10312 - wwibul

wwibul

@10294 น่าสนใจครับ

ขอลองนำเสนอทางเลือกดูเล่น ๆ ว่าทำแบบ click โหวต กลัวว่าถ้ามี 2 ระบบคู่ขนานอาจทำให้เกิดสับสน ? (<-ตรงนี้เดา) น่าจะใช้ระบบเดียวแล้วคนอื่นโหวต (หรือตัวเองดึงไป) เพื่อคัดลอกเข้าคลัง 

เหตุผล: สมาชิกอาวุโสเอง อาจอยากอยู่ใน interactive mode เหมือนกัน

เขียน 08 Jun 2008 @ 07:43 () แก้ไข 08 Jun 2008 @ 08:33, ()


ความเห็น (0)