อนุทิน 102990 - ครูบาบินก้าว

เล็ก ๆ น้อย ๆ เรื่องราวของครู ยังซึ้งคุณค่า

ในอดดีต เคยกลับไปเยี่ยมโรงเรียนสมัยชั้นประถม...ได้นั่งสนทนา กับ ครูที่สอน ป.๑ โรงเรียนวัดคลองโมง ต.องครักษ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ซึ่งท่านเป็นเพื่อน โยมพ่ออาตมาเอง และ โดยตำแหน่งก็เป็นผู้ใต้ บัง คับ บัญชา ด้วยโยมพ่อเป็นครูใหญ่ของโรงเรียน โดยครูท่านนี้ ท่านชื่อ ครูเจริญ ศรีลำเจียก

ครูเจริญ เป็นครูคนแรกที่ช่วยสอนให้สามารถเขียน ก เอ๋ย ก ไก่...จนถึง ฮ นกฮูกตาโต..ได้ แม้กาลเวลาจะผ่านไปกว่า ๓๗ ปี ก็ยังจำความอบอุ่นของอุ้งมือที่ใหญ่ของคุณครู ที่ครูจะกุมมือพร้อมสอนให้ลากดินสอให้เกิดเป็นตัว หนัง สือ และในปัจจุบัน ทุกครั้ง ที่จับดินสอ หรือ ปากกา ความรู้สึกนั้นก็ยังคงปรากฏ

ลูกศิษย์ครูรุ่นแล้ว รุ่นเล่า มีหน้าที่ การงาน มั่นคง เติบใหญ่ เมื่อกลับมากราบครู มาเยี่ยมครู ก็ยังเห็นครูคงสอนเด็ก ๆ สอนน้อง ๆ กุมมือสอนให้เขียน ก ไก่ ข ไข่ ฯลฯ และครู ก็ยังคงคือ ครู

แม้ บัดนี้ ครูเจริญ ศรีลำเจียก จากโลกนี้ไปหลายปีนานมาแล้ว ในใจ ก็ยังคงรำลึก ด้วยท่านยังคงเปี่ยมด้วยเมตตา เป็นห่วงศิษย์ทุกคนโดยสม่ำเสมอ

เขียน 31 Dec 2011 @ 12:25 () แก้ไข 31 Dec 2011 @ 12:26, ()


ความเห็น (0)