อนุทิน 102967 - bop

bop
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เหลืออีกหนึ่งวันก็จะสิ้นปี 2554 หลายวันที่ผมไม่ได้บันทึกไว้ที่นี่เพราะระบบ it ขัดข้องหลายวัน ขอขอบคุณผู้จัดการธนาคารเกียรตินาคินสาขานนทบุรี สาขาบางใหญ่ซึ่งพร้อมด้วยคณะได้นำโต๊ะพร้อมเก้าอี้จำนวน 80 ตัว เครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมจอมอบให้กับห้องสมุดโรงเรียนวัดสำโรง ขอขอบคุณท่านท้ังหลายไว้ ณ ที่นี้ สำหรับคณะครูที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม จนแล้วเสร็จเรียบร้อย นักเรียนสามารถมาเรียนได้ตามปกติ ถึงแม้ว่าบางห้องยังไม่เรียบร้อย ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ในโอกาสที่จะสิ้นปีเก่าและขึ้นปีใหม่ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดคุ้มครองให้ท่านและครอบครัวประสพความสุข มีสุขภาพกายและใจแข็งแรง สวัสดีครับ

เขียน 30 Dec 2011 @ 11:07 () แก้ไข 30 Dec 2011 @ 11:26, ()


ความเห็น (0)