อนุทิน 102956 - ลุงรักชาติราชบุรี

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๕ ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัย คุณพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ คุณหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้ คุณพระสยามเทวาธิราชและบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าชาวสยามทุกพระองค์ เดชบารมีของพ่อหลวงของปวงไทย ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกที่เป็นที่เคารพนับถือ ทั้งคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้กระทำจงช่วยดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการ เทอญ..

เขียน 30 Dec 2011 @ 09:01 ()


ความเห็น (0)