อนุทิน 102935 - นาย ประทีป วัฒนสิทธิ์

สิ่งคิด สิ่งปฏิบัติเหล่านั้นย่อมสนองให้เราทุกคน มีความสันติสุขร่วมกันตลอดไป จาก “ธรรมชาติธรรมค้ำจุนโลก”

เขียน 29 Dec 2011 @ 13:13 () แก้ไข 29 Dec 2011 @ 13:17, ()


ความเห็น (0)