อนุทิน 102934 - นาย ประทีป วัฒนสิทธิ์

เพื่อนเกิด เพื่อนแก่ เพื่อน เจ็บ และเพื่อนตาย คิดในเรื่องดี ๆ เรื่องความจริง ความถูกต้อง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างถูกทาง ซึ่งจักพบแต่สันติสุข

เขียน 29 Dec 2011 @ 13:12 () แก้ไข 29 Dec 2011 @ 13:13, ()


ความเห็น (0)