อนุทิน 102932 - นาย ประทีป วัฒนสิทธิ์

สิ่งดี เพื่อ เพื่อนมนุษย์ เพื่อนเกิด เพื่อนแก่ เพื่อน เจ็บ และเพื่อนตาย คิดในเรื่องดี ๆ เรื่องความจริง ความถูกต้อง เพื่อการดำรงชีวิตอย่าง

เขียน 29 Dec 2011 @ 13:05 () แก้ไข 29 Dec 2011 @ 13:07, ()


ความเห็น (0)