อนุทิน 102911 - นาย ประทีป วัฒนสิทธิ์

Get the music for life.

                           Adequacy

Wrong livings, life only have chaos. Uncomfortable life Being to be oldest persons, death and be in tumult continuously

       Surplus living, a lot of debts
       Confused with the currency
       Regretted the time that be released to kill the soul

Sufficient living, have enough to eat Do not hoard it. Do not Greed, ignorance and will be a comfortable life certainly Well enough living, not at risk and isn't frustrated Body and mind to rest Far from the disease, nothing the sorrow

      Natural living, the mind is clean and fresh.
      Do not tarnish the defect
      Good-looking, well being because of the moral.

From http://www.nature-dhrama.com

      ครับส่วนหนึ่งเพื่อเผยแพร่สู่สากล ข้อความที่ต้องแก้ไข กรุณาส่งผ่านเว็บนี้ในช่องแสดงความคิดเห็นด้วย เป็นพระคุณยิ่ง 
เขียน 29 Dec 2011 @ 10:21 () แก้ไข 31 Dec 2011 @ 23:51, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

คุณครูช่วยเขียนภาษาไทยที่คุณครูตั้งใจสื่อสารเอาไว้ควบคู่กับภาษาอังกฤษด้วยได้ไหมคะ เผื่อท่านที่สันทัดภาษาอังกฤษจะได้ช่วยกันแก้ไขให้ถูกต้อง เพราะเห็นคุณครูตั้งใจดีมากที่จะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ แต่ต้องบอกว่า ส่วนใหญ่ยังไม่ถูกแกรมม่าจึงทำให้อ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจเลย อยากช่วยแก้ไขแต่ไม่เข้าใจก็เลยแก้ไม่ถูก ถ้ามีภาษาไทยกำกับไว้ด้วยจะได้ช่วยแปลให้ได้ว่า ตรงกับที่ต้องการสื่อสารหรือไม่

หวังว่าคุณครูคงไม่เห็นเป็นการล่วงเกินนะคะ ชื่นชมในความตั้งใจเลยอยากช่วยน่ะค่ะ