อนุทิน 102898 - นาย ประทีป วัฒนสิทธิ์

Being to be oldest persons, death and be in tumult continuously

             Surplus living, a lot of debts
เขียน 29 Dec 2011 @ 10:03 () แก้ไข 29 Dec 2011 @ 10:07, ()


ความเห็น (0)