อนุทิน 102843 - นาย ประทีป วัฒนสิทธิ์

1. Food. 2. Residence. 3. Clothing. 4. Medical treatment. 5. The exercise. 6. Recreation. 7. The Department of Education. 8. Morals.
เขียน 27 Dec 2011 @ 15:20 () แก้ไข 29 Dec 2011 @ 06:27, ()


ความเห็น (0)