อนุทิน 102811 - ธีรโสภณ

  ติดต่อ

พุทธพจน์ "ผู้ที่ให้ที่พักอาศัยชื่อว่าให้สิ่งทั้งปวง ผู้ที่สั่งสอนธรรมชื่อว่าให้อมตะธรรม"
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)