อนุทิน 102811 - ธีรโสภณ

ธีรโสภณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

พุทธพจน์ “ผู้ที่ให้ที่พักอาศัยชื่อว่าให้สิ่งทั้งปวง ผู้ที่สั่งสอนธรรมชื่อว่าให้อมตะธรรม”

เขียน 25 Dec 2011 @ 23:59 () แก้ไข 29 Dec 2011 @ 06:27, ()


ความเห็น (0)