อนุทิน 102810 - ธีรโสภณ

ธีรโสภณ
พุทธพจน์ "โภคทรัพย์ของผู้ครองเรือนดีย่อมถึงความพอกพูน เหมือนจอมปลวกกำลังก่อขึ้น"
เขียน 25 Dec 2011 @ 23:37 () แก้ไข 29 Dec 2011 @ 06:27, ()


ความเห็น (0)