อนุทิน #102810

พุทธพจน์ "โภคทรัพย์ของผู้ครองเรือนดีย่อมถึงความพอกพูน เหมือนจอมปลวกกำลังก่อขึ้น"
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)