อนุทิน 102808 - ธีรโสภณ

ธีรโสภณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ปลงจิตวางใจได้ ใจก็ดี ใจก็งาม เพราะชีวิตมีค่าจึงควรที่เราจะต้องใช้ชีวิตให้เกิดคุณค่าแท้ของชีวิต… ธีรโสภณ

เขียน 26 Dec 2011 @ 08:01 () แก้ไข 29 Dec 2011 @ 06:27, ()


ความเห็น (0)