อนุทิน #102808

ปลงจิตวางใจได้ ใจก็ดี ใจก็งาม เพราะชีวิตมีค่าจึงควรที่เราจะต้องใช้ชีวิตให้เกิดคุณค่าแท้ของชีวิต... ธีรโสภณ
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)