อนุทิน 102808 - ธีรโสภณ

  ติดต่อ

ปลงจิตวางใจได้ ใจก็ดี ใจก็งาม เพราะชีวิตมีค่าจึงควรที่เราจะต้องใช้ชีวิตให้เกิดคุณค่าแท้ของชีวิต... ธีรโสภณ
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)