อนุทิน 102790


วิรัตน์ คำศรีจันทร์
เขียนเมื่อ

๑๘๖. สู่ปีที่สามเวทีคนหนองบัว

เวทีคนหนองบัว สื่อออนไลน์สำหรับเป็นเวทีสุขภาวะชุมชนศึกษา โดยมีกรณีศึกษาจากของจริงในระดับชุมชนอำเภอ อำเภอหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์ ได้เริ่มขยายตัวขึ้นจากการเป็นหัวข้อบันทึกหัวข้อหนึ่ง เมื่อ ๒ ปีเศษที่ผ่านมา กระทั่งต่อมา ก็ได้พัฒนาเป็นเวทีเรียนรู้และสั่งสมความรู้หลากหลายเพื่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่แก่สาธารณะอย่างกว้างขวาง ถึงห้วงเทศกาลปีใหม่ โดยที่ยังไม่ถึงสิ้นปีนี้ ก็มีผู้เข้ามาอ่านและเยี่ยมชมเกิน ๔ หมื่นคน/ครั้ง ในวันนี้แล้ว มีบทเรียนที่ดีหลายมิติ ที่จะสามารถถอดบทเรียนและใช้เป็นฐานประสบการณ์ในการหนุนเสริมพลังริเริ่มสร้างสรรค์สุขภาวะตนเองของปัจเจกและชุมชน รวมทั้งสามารถถ่ายทอด ขยายผล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนต่างๆของประเทศและในหมู่ประเทศกำลังพัฒนาไดก้เป็นอย่างดี http://www.gotoknow.org/blogs/books/63203/toc เรื่องราวของชุมชนและศูนย์กลางทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชนที่ได้ช่วยกันสร้างขึ้น ทำให้โปรแกรมภาษาต่างประเทศของโรงเรียนประจำอำเภอ ได้ทดลองใช้เป็นข้อมูลพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และสามารถแปลเป็นสื่อการเรียนรู้ภาษาต่างๆของกลุ่มประเทศอาเซียน ความร่วมมือกันเพื่อลูกหลาน เพื่อชุมชน และเพื่อสังคม ทำให้เกิดสิ่งๆดีๆงอกงามขึ้นแบบทุนต่อทุน ส่งเสริมกำลังของโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ชนบทอย่างอำเภอหนองบัว ให้สามารถพึ่งพลังการมีส่วนร่วมเรียนรู้ และพึ่งการปฏิบัติของตนเอง ริเริ่มและทำหลายสิ่งได้ดีไม่น้อยไปกว่าที่อื่นๆที่มีโอกาสดีกว่า จึงนับว่าเป็นการได้เฉลิมฉลองปีใหม่ด้วยรางวัลอันงดงามอย่างหนึ่ง อันเป็นผลจากการทำให้กับสังคมตนเองของผู้คนความเห็น (1)

อาจารย์ครับ ชอบภาพวาดครูเพื่อศิษย์มากเลยครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท