อนุทิน 102727 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๒๑๘๑ |

เพิ่งนั่งตรวจข้อสอบอัตนัยของเด็กปี ๑ เสร็จแล้วนำขึ้นประกาศที่เว็บไซต์เรียบร้อย

ข้อสอบอัตนัยกลางภาค มีวัตถุประสงค์ คือ ตอกย้ำกิจกรรมความเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ชัดเจนขึ้น โดยการถามตอกย้ำความเปลี่ยนแปลงของตัวเองที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นดูวิดิทัศน์จบ จนกระทั่งมานั่งอยู่ในห้องสอบนี้

ผลของการตรวจพบว่า การเปลี่ยนแปลงเด่นชัดมากขึ้น หลายคนเปลี่ยนตัวเองเป็น "ลูกที่ดี" เป็น "คนดี" มากขึ้น ละ เลิก สิ่งผิด ๆ ได้เยอะ เช่น การเที่ยวกลางคืน การใช้เงินฟุ่มเฟือย การลดการเล่นเกมคอมฯ การหันมาทำงานพิเศษแทน การขยันอ่านหนังสือ ทำการบ้าน ตั้งใจเรียนมากขึ้น ฯลฯ

เดี๋ยวมาเล่าแบบยาว ๆ ในบันทึกให้ฟังนะครับ

การเปลี่ยนเด็กที่เกเร ให้กลับมาเป็น เด็กดี ได้ มันน่าภูมิใจน่าดู ;)...

เขียน 26 Dec 2011 @ 18:54 ()


ความเห็น (0)