อนุทิน 102723 - นาย ประทีป วัฒนสิทธิ์

สวัสดี ปีใหม่ 2555 เรียนท่านสมาชิก โกทูโน และผู้ติดตามความเคลื่อนไหว ทุกท่าน ตลอด ปี 2555 นี้ มาร่วมสร้างสรรค์สิ่งดี เพื่อ เพื่อนมนุษย์ เพื่อนเกิด เพื่อนแก่ เพื่อน เจ็บ และเพื่อนตาย คิดในเรื่องดี ๆ เรื่องความจริง ความถูกต้อง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างถูกทาง ซึ่งจักพบแต่สันติสุข สิ่งคิด สิ่งปฏิบัติเหล่านั้นย่อมสนองให้เราทุกคน มีความสันติสุขร่วมกันตลอดไป จาก "ธรรมชาติธรรมค้ำจุนโลก" http://www.nature-dhrama.com

            นายประทีป วัฒนสิทธิ์
                         อำเภอสิชล
                         นครศรีธรรมราช
เขียน 26 Dec 2011 @ 15:35 ()


ความเห็น (0)