อนุทิน 102711 - panchatan

panchatan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

มีโอกาสได้ชมและรับฟังกระแสพระราชดำรัส ผ่านวีดีโอ ของควีนเอลิซาเบทที่สองแห่งอังกฤษ เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส ท่านทรงเน้นกิจกรรมในครอบครัว ทรงเน้นเรื่องมิตรภาพ ความสมานฉันท์ และการให้อภัย  ท่านเชื่อว่า การให้อภัยสามารถเยียวยาครอบครัว และสังคมที่แตกแยกได้  "การให้อภัย" คือ พลังอำนาจที่พระเจ้าประทานให้แก่มวลมนุษย์


และจากวีดีโอนี้เอง เตือนความจำให้รู้ว่าประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ มีถึง ๕๓ ประเทศ ...อังกฤษ ยังคงอลังการยิ่งใหญ่ไม่เสื่อมคลาย ดังคำกล่าวโบราณที่ว่า The sun never sets on the British Empire

เขียน 26 Dec 2011 @ 09:45 ()


ความเห็น (0)